Trasy

Preprava osôb do Švajčiarska a späť

Expresné trasy zo Slovenska do Rakúska

TRASA 1 (mapa Google)

Poprad - Liptovský Mikuláš - Ružomberok - Martin - Žilina - Považská Bystrica - Púchov - Dubnica nad Váhom - Trenčín - Pieštany - Trnava - Bratislava - Bregenz - St.Gallen - Winterthur - Zürich

TRASA 2 (mapa Google)

Poprad - Brezno - Banská Bystrica - Zvolen - Hronská Dúbrava - Žiar nad Hronom - Zlaté Moravce - Nitra - Bratislava - Bregenz - St.Gallen - Winterthur - Zürich

Po dohode: okolie Zürichu, Bern

Každý cestujúci bude informovaný o presnom čase a mieste nástupu najneskôr deň vopred.

Možnosť dodatočnej komunikácie s vodičom na telefónnom čísle švajčiarského mobilného operátora: +41 762 660 780

Ceny lístkov pre prepravu z jednotlivých miest Slovenska do vybraných oblastí Švajčiarska sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

1. trasa TT, BA PP, LM, RK, BR, BB ZV, ZH, NR
2. trasa BA MT ZA, PB, TN, PN
  CHF CHF CHF
St. Gallen 90 100 95
Zürich 95 105 100

Je možná platba aj v eurách, kedy sa čiastka prepočíta podľa aktuálneho kurzového lístka NBS, platného v deň prijatia platby.